เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ (ทีมวันอังคาร) ออกรับริจาคโลหิต อวัยวะ จากผู้ใจบุญที่มีจิตกุศล

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 12.00–19.00 น. เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการและสมาชิกจิตอาสา (ทีมวันอังคาร) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกรับริจาคโลหิตจากผู้ใจบุญที่มีจิตกุศล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคเฉพาะทาง ผู้ประสบอุบัติเหตุ และเพื่อต้องการเก็บสำรองไว้ใช้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ณ ชั้น 3 ลานซับซีโร่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

โดยมีผู้ใจบุญที่มีจิตกุศลบริจาคโลหิต จำนวนหลายราย รวมทั้งยังมีผู้มีเจตจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย และอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย จำนวน 5 ราย ในโอกาสนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบใบประกาศประกาศเกียรติคุณ และเข็มกาชาดสมนาคุณ ให้แก่ผู้บริจาคโลหิตด้วย อาทิ มอบให้แก่ นายณัฐฆฤณอัคร พงธนบุษฎีวร ชาวบ้าน หมู่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีอาชีพส่งออกขายดอกไม้สด ที่บริจาคครั้งที่ 24

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!