ผู้แทนชมรมศิษย์เก่ายุพราชส่วนกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน 41 ในฐานะผู้แทนชมรมศิษย์เก่ายุพราชส่วนกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี จิตอาสา และนักเรียนกิจกรรม โดยมี นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในการเรียน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยต่อไป

โดย กองบิน 41 ได้เป็นผู้แทนของชมรมศิษย์เก่ายุพราชส่วนกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เป็นจำนวน 4 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!