ททท. ตาก เดินหน้ารุกส่งเสริมการท่องเที่ยวอุ้มผาง ให้ “น้ำตกทีลอซู” ยังคงยืนหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครๆ ต้องใฝ่ฝัน!!!

วันนี้ 16 กันยายน 2563
นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานตาก ร่วมกับ อำเภออุ้มผาง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และมูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม
ร่วมประชุมหารือเพื่อประเมินผลโครงการ ของ ททท. ในปี 2563 นำข้อมูลจากการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ โอกาส ปัญหา และอุปสรรค และร่วมกันวางแผนงานในส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีถัดไป มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นกิจกรรม Green Tourism ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกต่อผลกระทบของสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมล่องแก่ง แทนรถ เพื่อลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่กับกิจกรรม CSR ด้านสังคม ตอกย้ำ กิจกรรม “ยาเหลือใช้ต่อลมหายใจชีวิต” ของมูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม เพื่อลดปริมาณ “ยาเหลือใช้” ให้สามารถเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยที่อยู่ตามแนวชายแดน และข่วยลดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากปริมาณยาเหลือใช้ที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!