พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ที่อำเภอแม่อาย

วันนี้ 16 กันยายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563 โดยนำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำมันพืช และน้ำตาลทราย ไปจำหน่ายให้แก่ประชาชน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปยอดการจำหน่ายสินค้าจำนวน 25,688 บาท ลดค่าครองชีพได้ 9,854 บาท โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!