(มีคลิป) เมียนมาตอบโต้ไทย ให้รถขนสินค้าเข้าท่าขี้เหล็ก ได้แค่วันละ 6 คัน

วันที่ 17 กันยายน 2563 หลังจากที่ นายประจญ ปรัชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งออกมา ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 โดยมีเนื้อหา โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 22

โดยมีเนื้อหาว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 จึงกำหนดให้ยานพาหนะประเภทรถสัญชาติเมียนมา สามารถเข้ามารับสินค้าภายในเขตอำเภอแม่สายได้ โดยความเห็นขอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) และให้ดำเนินการตามมาตรการ คือ ให้ยานพาหนะประเภทรถตู้ สามารถเข้ามารับสินค้า ภายในเขตอำเภอแม่สาย ใน 1 วัน จำกัดจำนวนไม่เกิน 168 คัน โดยให้กำหนดช่วงเวลาและจำนวนยานพาหนะดังกล่าว ให้เหมาะสมและสามารถควบคุมได้ อนุญาตให้ผู้ควบคุมยานพาหนะประเภทรถตู้และผู้ติดตาม จำนวนไม่เกิน 1 คน ที่เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา สามารถควบคุมยานพาหนะมาถึงที่ด่านศุลกากรแม่สาย (สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2) เท่านั้น และให้ผลัดเปลี่ยนผู้ควบคุมยานพาหนะเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา แต่มีถิ่นที่อยู่และพำนักในประเทศไทย โดยมิได้เดินทางกลับประเทศเมียนมา เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะแทนเพื่อขับยานพาหนะเข้ามารับสินค้าตามจุดจอดรับสินค้า ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) กำหนด ในเขตอำเภอแม่สาย โดยกำหนดบริเวณให้อยู่ภายในพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย กำหนดเท่านั้น

โดยรายงานจากประเทศเมียนมาว่าในช่วงบ่ายวันที่ 16 กันยายน 2563 นายอูมิ้น ไหน่ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ประจำด่านศุลกากร ด่าน 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนหอการค้าในท่าขี้เหล็กหารือกรณี คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงราย ออกประกาศฉบับที่ 22 ไม่อนุญาตให้ชาวเมียนมา ขับรถตู้ข้ามมาจาก จังหวัดท่าขี้เหล็ก เข้าขนสินค้าถึงโกดังสินค้าในฝั่งประเทศไทย โดยกำหนดให้เปลี่ยนคนขับเป็นคนไทยที่ด่านพรมแดนสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ก่อน รวมทั้งกำหนดให้รถตู้จากเทศเมียนมาข้ามฝั่งเข้าแม่สายได้ 168 คันนั้น

โดยหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ ทางฝ่ายเมียนมาต้องการให้มีความยุติธรรมกันทั้ง 2 ฝ่าย จึงกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าจากไทยที่จะข้ามพรมแดนไปเมียนมา ต้องเปลี่ยนคนขับเป็นชาวเมียนมาก่อนเข้าไปส่งสินค้าในท่าขี้เหล็กเช่นกัน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้รถป้ายทะเบียนไทยทุกประเภทเข้าไปใน จังหวัดท่าขี้เหล็ก ได้เพียงวันละ 6 คันเท่านั้น และป้ายทะเบียนไทยที่จะมาขนส่งสินค้า จะต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกของเมียนมา และต้องทำตามกฎข้อบังคับที่กรมการขนส่งทางรัฐบาลรัฐฉานที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น จึงทำให้รถที่จะจดทะเบียนต้องรอให้ทางรัฐบาลรัฐฉานอนุมัติจึงจะจดทะเบียนได้ ส่วนรถป้ายทะเบียนเมียนมาก็จะอนุญาตให้ข้ามฝั่งมาได้เพียง 6 คัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ภาพข้อมูลจาก Aung Kyaw win sein / Tachileik News Agency

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!