นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำทีมกิ่งกาชาดและเอกชนเข้าช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ผู้แทน ส.ส.ปัญญา จีนหาคำ ส.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริษัทครอบครัวผักสด จำกัด บริษัทคิงวิชส์ จำกัด และ ช.การบัญชีไทย ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้ นายสิทธิชัย กึกก้องพาณิชย์ ราษฎรบ้านสามหลัง หมู่ 10 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ประสบอัคคีภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!