ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของดีวิถีแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกประสบความสำเร็จมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอปจากเกษตรกรผู้จำหน่ายมากขึ้น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่บริเวณสามแยกตลาดนัด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยส่วนราชการ พ่อค้า ผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม “ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของดี วิถีแม่ฮ่องสอน”ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผลักดันและส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เกษตรอินทรีย์ ให้ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยและรับรู้ถึงสินค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ฟื้นกลับมาสู่ภาวะที่ดีขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการผลักดันเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้กลับมาคึกคักมากขึ้นและเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมยกระดับฐานะการผลิตเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่ายช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนา ต่อยอดธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กิจกรรมภายในงาน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คัดสรรคุณภาพ นำมาจำหน่ายภายในงาน จำนวนกว่า 50 คูหา การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพิ่มพันธมิตรทางการค้า 15 บริษัท การส่งเสริมศักยภาพ ขีดความสามารถและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ / นิทรรศการแสดงผ้าชาติพันธุ์ การแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงดนตรี โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้จาก เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่ฮ่องสอน, เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคุณวิชัย กิตติศิริพันธ์ เจ้าของตลาดนัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่าง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน ( วิสาหกิจเพื่อสังคม ) จำกัด สำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 กระบวนการ ประกอบด้วย การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างรับรู้ และการบริหารจัดการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!