สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า จัดงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00น. เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วม งานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ(field day) โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมีนายอภินันท์ เลาหกุล ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดงาน และนางละออ ริญญา เกษตรอำเภอดอยเต่า กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!