กรมบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในด้านทางกฎหมายบังคับคดี

กรมบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในด้านทางกฎหมายบังคับคดีที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย แก่เกษตรกรและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ที่จำเป็นทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติ หากต้องเกี่ยวข้องกับคดีความ หรือการเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี รวมทั้งนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นต่อไป และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีเข้าร่วมรับการอบรมประกอบไปด้วย พี่น้องเกษตรกร คณะกรรมการจากสหกรณ์ต่างๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชน จำนวน 50 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!