(มีคลิป) ชาวบ้าน นิมนต์เกจิอาจารย์ชื่อดัง ทำพิธีเปิดตาน้ำบนเขาทำประปาหมู่บ้าน เป็นน้ำผุดที่บริสุทธิ์ดุจน้ำแร่แห่งเดียวในประเทศไทย

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 ก.ย. 63 ณ ที่ทำการประปาบ้านเหล่า ม.2 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ชาวบ้านเหล่า นำโดย นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขต 3 อ.สูงเม่น นางศิริพร สิทธิเศรษฐ์ กำนันตำบลบ้านเหล่า นายอารีย์ สุดแดน อดีตผญบ.ม.2 บ้านเหล่า และชาว ต.บ้านเหล่า ได้มีพิธีเปิดการใช้น้ำประปาภูเขา เข้าสู่ระบบประปาชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชาวบ้านผู้ใช้น้ำ และพิธีบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขา ผู้ปกปักษ์รักษาตาน้ำโบราณ ที่อยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันออกของตำบลบ้านเหล่า โดยมีครูบาพัฒน์ วิสุทธสีโล วัดพระพุทธวิชิตมาร อ.ร้องกวาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลบ้านเหล่าประกอบพิธี

สำหรับประปาตาน้ำผุดบริสุทธิ์ดุจน้ำแร่หนึ่งเดียวในประเทศไทย เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะภัยแล้งเกิดขึ้นติดต่อกันหลายปี ส่งผลให้มีผลต่อระบบประปาของบ้านน้ำฮอก ม.3 และบ้านเหล่า ม.2 น้ำบริโภคระบบประปาไม่พอใช้ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปาชุมชนที่สูงขึ้น ชาวบ้านจึงได้ ร่วมกันเปิดตาน้ำห้วยจำผา ที่อยู่บนดอยจำปู ทางทิศตะวันออก ห่างจากบ้านน้ำฮอก กว่า 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชน โดยตาน้ำมีน้ำไหลออกจากภูเขาโดยไม่มีลำห้วยไหลผ่าน มีความสะอาดบริสุทธิ์ และไม่มีกลิ่นกำมะถัน ซึ่งพรานป่าจะอาศัยแหล่งน้ำดื่มกิน กันแต่โบราณ เชื่อว่าเป็นตาน้ำศักดิ์สิทธิ์

ต่อมาชาวบ้านน้ำฮอก จึงได้ช่วยกันต่อท่อประปาจากตาน้ำบนดอยจำปู ลงมายังหมู่บ้าน ก่อนส่งน้ำเข้าสู่ถังจ่ายน้ำประปาทดแทนการขาดน้ำบริโภค ปรากฏว่ามีน้ำประปาเพียงพอต่อการบริโภค และดื่มได้ เพราะเป็นการต่อตรงจากตาน้ำ ส่งน้ำทางท่อโดยตรง จนทางประปาหมู่บ้านไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายการสูบน้ำบาดาล หรือสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาผลิตน้ำประปา และได้ทำการต่อยอด มายังโครงการประปาชุมชนบ้านเหล่า ม.2 ที่เป็นหมู่ใกล้กับบ้านน้ำฮอก ได้ใช้นำประปาภูเขาจากตาน้ำห้วยจำผา ดอยจำปูร่วมกัน จึงได้มีพิธีเปิดวาวล์ปล่อยน้ำเข้าสู่ถังจ่ายน้ำประปาบ้านเหล่า ม.2 ให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง

โดยคณะกรรมการตำบลบ้านเหล่า จึงจัดพิธีเปิดการใช้น้ำประปาภูเขาจากตาน้ำโบราณ เข้าสู่ระบบประปาชุมชน ม.2 ต.บ้านเหล่า อย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าจะมีน้ำประปาให้เพียงพอตลอดทั้ง ลดต้นทุนการผลิตน้ำประปา แต่เก็บค่าน้ำถูกลงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เป็นหมู่บ้านที่สองของตำบลบ้านเหล่า ที่น้ำบริโภคมาจากตาน้ำบริสุทธิ์ ใสสะอาด โดยได้นำตัวอย่างน้ำไปตรวจพิสูจน์ง พบว่ามีความสะอาดเพียงพอในการบริโภค ไม่ปนเปื้อนความเป็นกรดเป็นด่าง และกรดกัมมะถัน จึงเป็นระบบประปาชุมชนที่มีต้นทุนถูกที่สุดโดยนำท่อต่อตรงจากตาน้ำจากบนเขาร่วมสิบกิโลเมตร หากปริมาณน้ำประปาจากตาน้ำ มีพอเพียงต่อการบริโภค จะต่อยอดไปยังหมู่ข้างเคียงได้ใช้น้ำร่วมกันต่อไป

ทางด้าน นายสมัย เนื้ออ่อน เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในส่วนของตนเองอยากให้ชาวบ้านได้มีประปาน้ำบริสุทธิ์ใช้อย่างยั่งยืนและทั่วทั้งตำบล ตนจึงอยากได้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่จะสามารถเก็บน้ำบริสุทธิ์ที่ออกมาจากตาน้ำดอยจำปู เพราะตอนนี้ระบบประปาทั้ง 2 หมู่บ้าน ต่อท่อตรงเป็นระยะทางเกือบ 10 กิโลฯ ไม่สามรถที่จะเปิดปิดน้ำได้ เพราะเป็นท่อน้ำที่ต่อตรงจากบ่อน้ำผุด หากมีแหล่งเก็บกักน้ำ แบบขุดลงในดิน เป็นบ่พักขนาดใหญ่ ชาวบ้านก็จะมีน้ำบริสุทธิ์ สำรองไว้ใช้อย่างพอเพียง จึงอยากฝากผู้ใจบุญบุญ หรือผู้เกี่ยวข้องช่วยกันร่วมบริจาคปูน หรือ เหล็กเส้น ในการสร้างอ่างเก็บน้ำบริสุทธิ์ เพื่อจะได้ช่วยให้ชาว ต.บ้านเหล่า มีน้ำผุดบริสุทธิ์ ได้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!