ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมี นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประธานในพิธีให้การต้อนรับ และ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ ท่าอากาศยาน เชียงใหม่
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ ในลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้ง ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!