(มีคลิป) เริ่มแล้ว “งานมหัศจรรย์จ้องล้านนา” ที่วัดพระนอนแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เมื่อเช้าวันที่ 1 ต.ค. 2563 เริ่มแล้ว “งานมหัศจรรย์จ้องล้านนา ครั้งที่ 3” ณ วัดพระนอนแม่ปูคา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีไปจนถึงต้นเดือนมกราคม 2564 ชมจ้องหลายหลากสีร่วม 3,500 คัน ที่ถูกนำมากางและแขวนประดับไว้กลางนานวัดพระป้าน หรือวัดพระนอนแม่ปูคา รวมถึงซุ้มเดินลอดตลอดทางเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

ทางพระครูสิทธิวโรทัย เจ้าอาวาสวัดพระนอนแม่ปูคา เจริญพรกับผู้สื่อข่าวว่า จ้องหรือร่มอยู่คู่กับชาวล้านนาอยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่อดีตกาล ชาวบ้านเมื่อมาทำบุญที่วัดก็จะก้างจ้องเพื่อกันแดดกันฝน และยังเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่สร้างชื่อเสียงให้กับ อ.สันกำแพง อาตมาเห็นคุณค่าของจ้องล้านนา จึงได้จัดงานมหัศจรรย์จ้องล้านนา ขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้าน อันเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปและ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวชมกันได้

ทั้งนี้วัดพระนอนแม่ปูคา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ในพระวิหารสร้างขึ้นโดย พระครูบาศรีวิไชย สิริวิชชโย เมื่อ พ.ศ. 2471 และบูรณะครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2559 ครบรอบ 88 ปี มีพระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ 3 เส้น ของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิไชย หล่อด้วยทองเหลือง ตั้งตระหง่านอยู่ มีพระเจ้าทันใจ ฯลฯ ที่ชาวพุทธและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพนับถือ

ในวันที่ 18 ต.ค. 2563 มีพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบทุนก่อสร้างศาลาเก้าห้อง ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุฝนถล่มเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา จึงขอเชิญชวนเหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!