แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร ข้าวราคาร่วง ส่วนเนื้อหมูปรับราคาลง เพราะเข้าช่วงเทศกาลกินเจ

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือน ต.ค. 2563 สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคา 9,479-9,628 บาท/ตัน ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคา 48.00-48.25 บาท/กก. เพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศ จากมาตรการส่งเสริมถนนยางพารา ส่วนมันสำปะหลังนั้น ราคาอยู่ที่ 1.77-1.82 บาท/กก. เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตปี 2563/64 ผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มาก ความต้องการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากต่างประเทศยังมีต่อเนื่อง ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 4.07-4.15 บาท/กก. ปรับ
ตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากความต้องการใช้พลังงานไบโอดีเซล ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น

สำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 13,067-13,365 บาท/ตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวหอมมะลิเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ช่วงปลายเดือน ต.ค. ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น โรงสียังประสบปัญหาสภาพคล่อง อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการกดดันราคาข้าวในตลาด ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 14,777-15,091 บาท/ตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวเหนียวนาปี เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ช่วงปลายเดือน ต.ค. นี้ ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 7.56-7.60 บาท/กก. ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ช่วงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวรุ่นแรก (ส.ค.-พ.ย.) ขณะที่ความต้องการ
ทรงตัว

สุกร ราคาอยู่ที่ 76.12-76.86 บาท/กก. ลด เพราะเข้าสู่เทศกาลกินเจปี 2563 (ช่วง 17-25 ต.ค. 2563) ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่ง งดการบริโภคเนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง จะเป็นช่วงที่สินค้าข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ สุกรและกุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงต่อเนื่อง กลุ่มเกษตรกรในระบบผลิต ต้องเตรียมตัวรับปัญหาด้านต้นทุนผลิตด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!