กิ่งกาชาดฯ ร่วมปกครอง อ.แม่สรวย ปภ. ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.ป่าแดด

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายรามสูตร อินทรศร ปลัดอำเภองานป้องกันอำเภอแม่สรวย ได้รับมอบหมายจาก นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สรวย นำคณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย ร่วมกับปกครองอำเภอแม่สรวย สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาเวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เดินทางไปมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 ต.ค.2563 ที่ผ่านมาของ นายประเสริฐ วุยแม บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ในบ้านจำนวน 6 คน ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ข้าวสาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!