ศป.บส.ชน. ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเวียงเชียงรุ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่างซาง และราษฎรบ้านห้วยขี้เหล็กกว่า 100 คน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเละ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต ณ ลำคลองห้วยขี้เหล็ก บ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยมี นาย จิตกร ธิวงศ์เวียง ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!