แจงเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ เพราะต้องรอปรับปรุงข้อมูล คณะกรรมการประจำหน่วยท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสาร แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) และนายก อบจ. ว่าตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แจ้งต่อ กกต.ว่ามีมติอนุมัติให้มีการเลือกตั้ง อบจ.นั้น ต่อมา กกต. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบร่างแผน ซึ่งในวันที่ 26 ต.ค.นี้ จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. โดยจะรับสมัครช่วง 2-6 พ.ย. 2563 และวันเลือกตั้ง อาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้

ขอเรียนชี้แจงว่าการที่ต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง 26 ต.ค. นี้ ซึ่งจะมีผลให้ ส.อบจ. และผู้บริหารหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น และต้องเลือกตั้งตามกำหนดดังกล่าว เพราะมีการปรับปรุงข้อมูลคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

“จะกระทบต่อรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา เข้ามาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อปท. จึงต้องปรับปรุง เพื่อไม่ให้มี
ปัญหา ประกอบกับช่วง 20-21 ต.ค. นี้ จะมีการชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินงานตามแผน ให้ปลัด อบจ.ทั่วประเทศรับทราบด้วย การประกาศกำหนดเลือกตั้ง ต้องกำหนดภายใน 60 วัน โดยนับจากวันที่ 26 ต.ค. นี้ ที่ กกต.กำหนดประกาศวันเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. 2563 จึงถือว่า ถูกต้องตามระเบียบ เป็นไปตามแผนจัดการเลือกตั้ง”

ด้านคณะกรรมการสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวว่าการเลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี ภาย
หลังเว้นวรรคจะเข้าวาระที่ 3 นั้น จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจทั่วประเทศ เป็นการกระจายรายได้ เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเป็นหมื่น ๆ ล้านบาท

ในขณะที่อดีตผู้บริหารท้องถิ่น (อบจ.) กล่าวว่า “การเลือกตั้งจะเป็นอีกกิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่า โครงการ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เพราะจังหวัดเล็ก ๆ ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เชื่อว่าไม่หนี 70-100 ล้านบาท ส่วนจังหวัดใหญ่นั้น ต้องมี 3-5 ร้อยล้าน ไม่ต้องไปมองโลกสวยว่าค่าใช้จ่าย ค่าสมัครไม่กี่พันบาท คนทำงานการเมือง ลงพื้นที่หาเสียง แบบเกาะติดพื้นที่ จะทราบดีว่า คำมั่นสัญญา การชูนโยบายล้วน ๆ โดยไม่มีรูปแบบใจถึง พึ่งได้บ้าง คงเป็นเรื่องยากที่จะรักษาฐานเสียงไว้ได้ บ้านเรากว่าจะเป็นผู้นำชุมชน บางตำแหน่ง หมดกันเป็นล้าน ๆ กับเงินเดือน
หมื่นกว่าบาท ไม่ต้องตั้งคำถามว่า เพราะอะไรถึงอยากได้ตำแหน่งนั้น ตำแหน่งนี้ ชาวบ้านน่าจะมีคำตอบ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!