นายอ.หางดง บรรยายการศึกษาออกแบบเครื่องไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นายอำเภอหางดง บรรยาย เรื่อง การศึกษาออกแบบเครื่องไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำจากลำน้ำปิง ในต.สบแม่ข่ ขุนคงและหนองตอง

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาต่างๆ เรื่อง การศึกษาและออกแบบเครื่องไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ ที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อน สูบน้ำจากลำน้ำปิง ในตำบลสบแม่ข่า ตำบลขุนคงและตำบลหนองตอง ก่อนที่จะลงพื้นที่ร่วมกันไปดูความเป็นไปได้ก่อนที่จะออกแบบเพื่อเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณต่อไป พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!