นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกฐิน

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ขบวนกฐินของคณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษะชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!