ดร.ยงยุทธ นำทีมสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น เน้นลงมือแก้ปัญหาปากท้อง เตรียมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ชูเชียงรายเป็นเมืองหน้าด่าน

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำประชาชนตำบลแม่ยาว ตำบลดอยฮาง และตำบลรอบเวียง ร่วมพบปะพูดคุยเสวนาในหัวข้อ”อนาคตคนรุ่นใหม่กับรายได้ที่ยั่งยืน culture and nature”
เป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง ตลอดถึงยกระดับพื้นที่ตำบลแม่ยาว ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย “พี่น้องตำบลแม่ยาว ดอยฮาง รวมถึงห้วยชมพู อาจจะคิดว่าเป็นพื้นที่ทางผ่านของน้ำ เวลามีอุทกภัยก็ได้รับผลกระทบตลอด แต่ที่จริงแล้วเราเป็นเมืองต้นน้ำ เราได้เปรียบที่สุดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรามีโอกาสสร้างรายได้จากทรัพยากรที่เรามีมากที่สุด เม็ดเงินมหาศาลจะหมุนเวียนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน จากยุโรป ที่ชื่นชอบในวิถีชีวิตของพวกเราจะไหลมาเทมา” ดร.ยงยุทธกล่าวนอกจากนี้ ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นายอิทธิพล ศรีสองสม เลขานุการ มาเป็นคนทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อสร้างเป็นโมเดล ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการสร้างรายได้ให้กับประชาชน เป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น สู่การยกระดับจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!