ผู้ว่าเชียงใหม่ นำจิตอาสาร่วม พัฒนา”วัดเจ็ดยอด”

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น.-12.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วม “พัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลาในรัชสมัยของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานัปการในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทรงสนพระทัยในวิทยาการตะวันตกมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์ ทรงเปิดความสัมพันธ์กับต่างประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวางมีการทำสัญญากับต่างประเทศถึง 10 ประเทศ ทรงยืดนโยบาย “ผ่อนสั้น ผ่อนยาว” มาใช้กับประเทศมหาอำนาจเป็นพระองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ อันทำให้ไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนทุกวันนี้ ในด้านการศึกษาศิลปวิทยาทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทย ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างเม่นยำ ล่วงหน้า 2 ปี โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 และเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 รัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตย์ไทย”

และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในด้านโหราศาสตร์พระองค์ทรงแต่งตำราทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่า “เศษพระจอมเกล้า” ซึ่งเป็นอีกตำราที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำและทรงได้รับการยกย่องเชิดชูว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย” ในด้านศาสนาทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองทรงตั้งธรรมยุติกาวงศ์ขึ้น ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและแบบแผนในด้านพระพุทธศาสนา


นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทำความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” นำจิตอาสาร่วมพัฒนาภายในบริเวณวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จิตอาสากระจายไปในทั้ง 6 จุด ทั่วบริเวณวัด มีทางเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมบริการข้าวกล่องให้กับจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!