3 หมู่บ้านประกอบการกาแฟ ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำทิ้ง

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2563 ชุมชนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกอบด้วย ม.3 บ้านดอยช้าง นำโดย นายชาญชัย พิสัยเลิศ, ม.26 บ้านดอยช้างลีซู นำโดย นายทวีศักดิ์ อภิเดชกุล และ ม.27 บ้านดอยช้างใหม่ นำโดย นายวรชิต คีรีคามสุข รวมคณะทำงานในระดับหมู่บ้าน พร้อมด้วย นายนิเวศน์ โพธิ์ศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอ.รพ.สต.ดอยช้าง รวมทั้งผู้ประกอบการแปรรูปกาแฟเชอร์รี่ ทุกสถานประกอบการในพื้นที่ดอยช้าง

ร่วมขับเคลื่อนแลกเปลี่ยน วางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งที่เกิดจากการแปรรูปกาแฟ โดยมีมติให้สถานประกอบการทุกแห่งเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงฤดูการผลิตกาแฟ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ตามมติของคณะทำงานระดับอำเภอ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!