ชาวต.ป่าสัก ต.สรอย อ.วังชิ้น ทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดป่าจิตตวิเวการาม

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.63 เวลา 09.00 น พระครูพิพิธ จิตราภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดป่าจิตตวิเวการาม และเจ้าคณะตำบลป่าสัก อ.วังชิ้นจ.แพร่ ได้ร่วมกับผู้นำท้อง ต.สรอย ต.ป่าสัก มีนายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก,นายจิตรกร เหล่าชัย ผญบ.ม6 ,นายสฤษดิ์ ชัยชนะ ผญบ.ม10 ต.ป่าสัก พร้มกับพี่น้องหมู่บ้านแม่กระต๋อม พี่น้องประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ในต.สรอย ,ต.ป่าสัก ร่วมกันตั้งกฐินสมทบ เพื่อต้อนรับคณะกฐินของคุณวรรณพร พรมวัง จาก กทม.เป็นเจ้าภาพ ทอดให้กับทางวัด เพื่อนำเงินปัจจัยนี้ไปสร้างศาลาการเปรียญให้กับวัดใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้สอยต่อไป ซึ่งวัดป่าจิตตวิเวการามแห่งนี้เป็นวัดสร้างใหม่ยังต้องพัฒนา หลายอย่าง ที่ผ่านมาหากทางวัดจะสร้างอะไรก็ปรึกษาผู้นำหมู่บ้านแล้วช่วยกันประชาสัมพันธ์ออกไปก็จะมีพี่น้องมาช่วยกันบริจาคทรัพย์ ช่วยแรงงาน ด้วยแรงศรัทธา ทำให้วัดพัฒนาไปได้รวดเร็ว แต่ก็ยังไม่พอ ไม่ครบสมบูรณ์ ดังนั้นทางวัดจึงมีผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสของเจ้าอาวาสด้วย และจะมีผ฿จองทอดกฐินทุกปี สำหรับยอดกผฐินปีนี้ได้ร่วมกันถวายผ้าทอดกฐินเป็นเงิน 871,100 บาท เพื่อมอบให้วัดนำไปใช้ตามวัถุประสงค์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!