วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกันและเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงาน รวมทั้งเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์เรียนหลักสูตรระยะสั้น รายชื่อหน่วยงานและสถานศึกษาที่เข้าร่วมลงนาม (MOU) จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1.กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2.โรงเรียนสมเด็จพุทธชินวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4.โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
5.โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีผู้บริหารทุกหน่วยงานที่เข้าร่วม(MOU) คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!