ผอ.รร.แม่หอพระวิทยาคม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในฐานะประธานกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายชุมพล รัตน์เลิศลบ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา) และนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการ ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 1 ปีได้แก่ นางสาวปุญญิศา สมมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม


ทั้งนี้ นางสาวปุญญิศา สมมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!