ประชุมแนวทางพัฒนาเมืองเก่า จ.แพร่ พัฒนาเมืองมรดกโลก

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางรัตนา สันตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, นายทศพล กันทะวงศ์ และ นายอานนท์ พลแหลม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนเมืองเก่า จังหวัดแพร่ สู่เมืองมรดกโลก” โดย นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ นายธีรวุฒิ กล่อมแล้ว ประธานภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 80 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!