วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง(ปลัดอาวุโส) รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยข้าราชการทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางนายวิทิตย์ สุภามูล ปธ.ขมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ออน ได้นำกำนัน ผญบ.ผช.สว.แพทย์ประจำตำบล 182 คน 6 ตำบล 49 หมู่บ้านร่วมพิธี กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่อำเภอแม่ออน ประกอบกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ”วันปิยมหาราช” ได้พิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณลานพระบรมรูปอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ออน

จากนั้นเวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” นำจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบลานพระพุทธรูป ที่ว่าการอำเภอแม่ออน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น