สำนักงานพัฒนาชุมชนแพร่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ฯ คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชนร่วมพิธี ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่นำโดย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ ร่วมในพิธี ฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!