ยี่เป็งตลาดประชารัฐหน้าศาลากลางกระหึ่ม ! 26-28 ต.ค. นี้

กลุ่มพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการสินค้าทั้งโอทอปและวิสาหกิจชุมชน จ.เชียงใหม่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานลอยกระทง(ยี่เป็ง)ชาวเหนือ นำสินค้าที่ผลิตเองสู่ผู้บริโภคโดยตรงกระตุ้นกระแสความเงียบตามสภาวะเศรษฐกิจด้วยการประกวดนางงามยี่เป็งทุกบูธพร้อมใจกันจัดบูธประดับประดาหน้าร้านด้วยความสวยงามและแต่งกายในชุดพื้นเมือง เชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่และผู้มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดแวะซื้อและชมความอลังการของงานลอยกระทงแบบล้านนา ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ที่รัฐบาลและจังหวัดสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยมีการจำหน่ายกันในช่วงวันจันทร์ อังคาร และพุธสัปดาห์แรกและสุดท้ายของทุก ๆ เดือน ที่สำคัญเป็นตลาดประชารัฐต้นแบบที่มีผู้มาศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดคัดกรองและจุดเข้าออกในการตรวจวัดไข้ในช่วงโควิด-19 ตามนโยบายของทางสคบ.จ.เชียงใหม่ อีกด้วย

เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ลานจำหน่ายสินค้าโอทอปและวิสาหกิชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการที่มาออกร้านและจำหน่ายสินค้านัดประจำต้นเดือนซึ่งทางรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การสนันสนุนโดยให้หน่วยงานทั้งพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัด อุสาหกรรมจังหวัด และ อตก. เปิดพื้นที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางให้เป็นสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้าโดยจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคทั้งเสื้อผ้าพื้นเมืองเหนือ สินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากงานฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารการกิน น้ำสมุนไพร ฯลฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณพื้นที่จัดงานบรรยกาศของการตกแต่งร้านและซุ้มขายสินค้า ได้รับการประดับประดาตกแต่งแบบล้านนาไทย พ่อค้าแม่ขายและผู้จำหน่ายสินค้าแต่งกายด้วยชุดเสื้อพื้นเมือง มีกิจกรรมประกวดกระทงเล็กและประกวดซุ้มจำหน่ายสินค้าและที่สำคัญเพื่อสร้างบรรยากาศของความรักสามัคคีในหมู่คณะ ทางคณะกรรมการตลาดและส่วนราชการที่ให้การสนับสนุุน ได้มีมติร่วมกันให้มีการจัดประกวดสาวงามสูงอายุในช่วงประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งความสนุกสนานในช่วงประเพณีลดอยกระทงกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกช่องทางหนึ่ง เพราะช่วงระหว่างที่จำหน่ายสินค้าจะมีผู้มาติดต่อราชการกับทางจังหวัดของพี่น้องประชาชน ทำให้บรรยากาสเกิดความคึกคักเป็นบรรยากาศแห่งความสนุนสนานและมีสีสันแห่งกิจกรรมที่ร่วมกันอนุรักษ์งานประเพณีได้เป็นอย่างดี
โดยตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้แห่งนี้นับเป็นตลาดต้นประชารัฐที่ตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาลในการเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้กอบการทั้งโอทอปและวิสาหกิจชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น