มูลนิธิการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

บ่ายวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย นางจันทร์สม เสียงดี ประธานมูลนิธิการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 ทุน ทุนละ 1,500 บาท และระดับอนุบาล จำนวน 14 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมทั้งหมด 44 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น