มูลนิธิการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

บ่ายวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย นางจันทร์สม เสียงดี ประธานมูลนิธิการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 ทุน ทุนละ 1,500 บาท และระดับอนุบาล จำนวน 14 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมทั้งหมด 44 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!