กฟผ.เขื่อนภูมิพล เตือนวิกฤตภัยแล้ง น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ยังไม่เพียงพอทำการเกษตร

นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เปิดเผยถึงเรื่องสถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพล ว่าจากการที่มีพายุหลายลูก เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมานั้น ทำให้มีฝนตกหนักทั่วทุกภาคของประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง โดยสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 2 พ.ย. 2563 ปริมาณน้ำของเขื่อนภูมิพล อยู่ที่ 5,464 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 41 % มีน้ำใช้การได้ 1,664 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 17 % โดยในช่วงนี้ มีการระบายน้ำวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศน์ ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ นับว่ายังไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร จึงต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกท่าน ช่วยกันประหยัดน้ำในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง 6 เดือน ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563- 30 เมษายน 2564

ในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต และทีมงาน ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และติดตามความคืบหน้า โครงการเพิ่มปริมาณน้ำให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ด้วย

ทั้งนี้หากท่านใดต้องการทราบข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ห้องควบคุมการเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล หมายเลขโทรศัพท์ 0-5588-1239.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!