ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมปรับวิธีการตรวจค้นและเอ็กซ์เรย์กระเป๋าสัมภาระใหม่ คาดทดลองใช้ภายในเดือนนี้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือ การปรับมาตรการรักษาความปลอดภัย การตรวจค้นและเอ็กซ์เรย์กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และมาตรฐานสากล โดยมีผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินเชียงใหม่ (AOC) ผู้แทนสายการบิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น สำหรับการปรับเปลี่ยนมาตรการตรวจเอ็กซ์เรย์กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารดังกล่าว จะเปลี่ยนจากปัจจุบันที่ใช้ระบบ Terminal screening คือตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทุกชิ้นก่อนเข้าอาคาร เป็นระบบ In-line screening คือจะทำการเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระเฉพาะที่จะโหลดลงใต้ท้องเครื่อง (Check – in Baggage) ซึ่งผู้โดยสารจะต้องนำกระเป๋าสัมภาระไปเช็กอินที่เคาน์เตอร์เช็กอินของสายการบินก่อน จากนั้นจึงจะนำกระเป๋าสัมภาระที่จะโหลดลงใต้ท้องเครื่อง มาผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนส่งเข้าระบบเพื่อคัดแยกไปยังสายการบินลำเลียงขึ้นอากาศยาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ และปรับเปลี่ยนด้านกายภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทดลองใช้ระบบใหม่ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!