กรมอนามัย แนะผู้ป่วยเบาหวาน ออกกำลังกายถูกวิธี ช่วยควบคุมน้ำตาลดีขึ้น

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้ผู้ป่วยเบาหวาน หันมาออกกำลังกายอย่างน้อย 4-5 ครั้ง ต่อสัปดาห์     และใช้เวลา 20-45 นาที ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่นแจ่มใสขึ้น ควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ปี 2562 พบว่าปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน มีอัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยมากถึง 200 รายต่อวัน สาเหตุมาจากวิถีชีวิตแบบเนือยนิ่ง โรคอ้วน และมักเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่ออายุเพิ่มขึ้น อีกทั้งได้คาดการณ์ว่าความชุกของโรคเบาหวาน จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 ล้านคนภายในปี 2583 จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอันตรายที่ตามมาจากการเกิดของโรคแทรกซ้อน ส่งผลให้สูญเสียอวัยวะ เช่น การตัดแขนหรือขา หรือคร่าชีวิตของผู้ป่วยได้เลยทีเดียว ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ทั้งการบริโภคอาหาร ให้ถูกตามหลักโภชนาการ เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท ผักใบต่าง ๆ ฝรั่ง ชมพู่ นมจืด ถั่วและธัญพืช รวมถึงการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลานาน 3 เดือน จะช่วยให้มีการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดี ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ในระยะยาว ช่วยลดน้ำหนัก ลดไขมันที่เกาะตามร่างกาย ลดความดันโลหิต ป้องกันระบบหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความไวของเนื้อเยื่อในการตอบสนองต่ออินซูลิน ลดความเครียด ช่วยทำให้สดชื่นแจ่มใส และมีความสมบูรณ์ของร่างกายมากกว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้ออกกำลังกาย โดยควรเลือกออกกำลังกายที่ไม่เสี่ยงอันตราย อาทิ การเดินเร็ว วิ่งเบา ๆ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน หรือเพิ่มความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อ ด้วยการยกน้ำหนัก เช่น วิดพื้นหรือซิทอัพ รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อลดความตึงของกล้ามเนื้อ สำหรับเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายคือ 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้เวลา 20-45 นาที โดยผู้ป่วยเบาหวานควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง

“ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ประชาชนอายุ 18-64 ปี ควรเพิ่มกิจกรรมทางกาย ง่าย ๆ เช่น ทำงานบ้าน เล่นกีฬา หรือวางแผนในการออกกำลังกายทั้งในที่ทำงาน และในชุมชนทุก ๆ วัน สะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ 30 นาทีทุกวัน หรือเกือบทุกวัน จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดลงได้” รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น