“การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันทราย 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันทราย 3 ได้จัดประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จุดประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มเครือข่าย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสวนอาหารเดอะการ์เด้นแลนด์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น