ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะ ฟอร์เวิร์ด + รีพลาย (FORWARD + REPLY) โดย ปารย์ อิรนพไพบูลย์ และ สหภัณฑ์ ประไพพาณิชย์

เรากำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ถ้อยคำของข้อมูล และข่าวสารไหลทะลักเข้ามากระทบใส่พวกเราทุกคน          อย่างรอบด้าน นับตั้งแต่การรับรู้จุดยืนของผู้คนในสังคมจากข้อความที่สกรีนอยู่บนเสื้อยืด หรือคำบรรยายที่ชักจูงให้เห็นถึงความขาดแคลนของมนุษย์ผ่านป้ายโฆษณาชวนเชื่อ โดยเฉพาะเรื่องราวมากมายในโซเชียลมีเดีย                  ที่มีให้เราเสพสมกับเรื่องราวของชาวเมืองตลอด 24 ชั่วโมงแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย ด้วยอุปกรณ์สื่อสารใกล้ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ยากจะขาดไปในการดำรงชีวิตได้เสียแล้ว ตัวเราเองอาจแทบไม่มีโอกาสคิดทบทวนเพื่อจะทำความเข้าใจกับเรื่องราวทั้งหลายที่เข้ามากระทบต่อการรับรู้ของเรา ว่ามันมีอิทธิพลอันส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ และความนึกคิดของตัวเราอย่างไร บ่อยครั้งที่ความรู้สึกของเราก็แล่นไปตามข้อมูลที่ได้รับโดยปราศจากการคิดไตร่ตรอง ถ้อยคำที่มากระทบจิตใจทำให้เรารู้สึกโศกเศร้า หรืออาจทำให้เราหัวเราะอย่างขาดสติได้ในเวลาเดียวกัน

ผลงานในนิทรรศการศิลปะ FORWARD + REPLY นี้ เป็นเหมือนบันทึกทางความคิดของศิลปิน 2 คน ในฐานะที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้บริโภคข้อมูล และข่าวสาร ทั้งคู่ทดลองที่จะส่งต่อเรื่องราวที่พวกเขาได้รับรู้จาก    โซเชียลมีเดีย และสร้างบทสนทนาเพื่อตอบกลับไปหากัน หากแต่ครั้งนี้พวกเขาเลือกที่จะทำความเข้าใจมันผ่านกระบวนการทำงานศิลปะ เพื่อไตร่ตรองสิ่งที่เขารับรู้มาให้มากไปกว่าการอ่าน หรือมองเห็นภาพตามปกติ               และถ่ายทอดความคิดนั้นกลับออกมา ด้วยโครงสร้างทางภาษาของศิลปะ ซึ่งอาจอธิบายบางสิ่งที่ภาษาเขียน      และภาษาพูดไม่สามารถบรรยายออกมาได้อย่างบริบูรณ์

ศิลปินมองว่าการทำความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ ให้ลึกซึ้งกว่าที่ผ่านมา เป็นเสมือนความท้าทายอย่างหนึ่ง                ในการดำเนินชีวิต ทำอย่างไรพวกเขาจึงจะสามารถไตร่ตรองสิ่งที่มากระทบการรับรู้ แล้วใช้วิจารณญาณ                  ในการคัดสรรข้อมูล และข่าวสาร เพื่อปรับใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์กับชีวิตของตนเองได้อย่างแท้จริง
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน ไปจนถึง วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!