(มีคลิป) นักท่องเที่ยวแห่เข้าชมบ้านสันติชล ของชาว จีนยูนนาน ที่ อ.ปาย ต่างไม่พลาดสวมชุดชาวจีนถ่ายภาพ

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์วัฒธรรมชุมชนจีนยูนนาน ตั้งอยู่ ที่อ.ปาย จ.แม่ฮ่อนสอน                 มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก ตลอดทั้งวันเนื่องในวันหยุดยาว ภายในศูนย์ ฯ                  มีการตบแต่งร้านค้า ร้านอาหาร ในรูปแบบของประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีน ตลอดจนถึงสินค้า ของที่ระลึก              มีภาษาจีนทุกผลิตภัณท์ มีบริการขี่ม้า โล่ชิงช้า ยิงหน้าไม้ เป็นต้น

สำหรับไฮไลท์ของศูนย์ที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดคือการเช่าชุดจีนยูนนาน มีทั้งชุดผู้ชายและผู้หญิง สวมใส่ถ่ายภาพตามจุดต่าง ๆ เช่นกำแพงเมืองจีนจำลอง กัอย่างคึกคัก

สำหรับประวัติศูนย์วัฒธรรมจีนยูนนาน เมื่อปีพ.ศ. 2547 นายบุญหล่อ หล่ออริยวัฒน์ ผู้นำชุมชนและแกนนำหมู่บ้าน  ได้ทำการเปิดศูนย์วัฒนธรรมชุมชนจีนยูนนาน บ้านสันติชลขึ้นมา ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนเล็ก ๆ ที่มีเพียงบ้านดินมุง    ด้วยหญ้าคา มีร้านอาหารชุมชนร้านหนึ่งและร้านขายสินค้าชุมชนจำพวก ชา และของ ที่ระลึกสี่ร้านชิงช้ายูนนาน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นเนื่องจากอัตลักษณ์ของชาวจีนยูนนาน ทั้งวิถีชุมชนการแต่งกาย อาหารจีน    ยูนนานที่ขึ้นชื่อ เช่น ขาหมูยูนนาน ไก่กระดูกต้มสมุนไพรจีน เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอปาย  เมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักหมู่บ้านสันติชล จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอปาย           หน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สนับสนุนในการสร้างที่จอดรถของศูนย์วัฒนธรรม   องค์กรบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ได้เข้ามาติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างตลอดเส้นทางมายังหมู่บ้านสันติชล

หมู่บ้านสันติชลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอำเภอปายชาวบ้านเริ่มมีรายได้จากการท่องเที่ยว  ของหมู่บ้านเช่นกลุ่มแม่บ้านที่ทำอาหารในร้านชุมชน ร้านอาหารชุมชนเป็นการตั้งกลุ่มเพื่อทำร้านอาหารของ       กลุ่มแม่บ้านที่ประกอบด้วย 6-10 ครัวเรือนโดยจะมีการหมุนเวียนกลุ่มแม่บ้านใหม่ใหม่เข้ามาทำทุกสามปีโดย         ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันมากลุ่มละหกถึง 10 ครัวเรือนมาจับฉลากเพื่อคัดเลือกเข้ามาทำร้านอาหารในศูนย์วัฒนธรรม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ถึง 2558 มีกลุ่มแม่บ้านที่เข้ามาทำร้านอาหารชุมชนสี่รุ่นแล้ว กลุ่มที่ขายชาและของที่ระลึก     กลุ่มเช่าชุดถ่ายรูป กลุ่มดูแลชิงช้ายูนนาน กลุ่มจุงม้า รุมยิงธนูหน้าไม้ กลุ่มรถนำเที่ยวในชุมชน กลุ่มผู้ปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่กระดูกดำ ปัจจุบันหมู่บ้านสันติชลมีร้านอาหารห้าร้าน ร้านค้ามากกว่า 20 ร้าน        สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เป็นอย่างดีและมีแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล               ศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน วัดประจำหมู่บ้าน โบสถ์ประจำหมู่บ้าน

ทุกวันนี้หมู่บ้านสันติชลห่างไกลจากปัญหายาเสพติด เนื่องด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐความร่วมมือ  ของผู้นำชุมชน แกนนำหมู่บ้าน ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้าน และนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มายนหมู่บ้าน เมื่อชาวบ้านมี รายได้จากการท่องเที่ยวจึงไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และการได้รับการแปลงสัญชาติทำให้กลุ่มคนหนุ่มสาวของหมู่บ้านสามารถออกไปประกอบอาชีพต่างๆนอกพื้นที่ได้ เช่นมัคคุเทศก์นำเที่ยวจีน ครูสอนภาษาจีน พนักงานขายของในจุดท่องเที่ยวเนื่องจากชุมชนมีโรงเรียนสอนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมตอนต้นและเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนประจำอำเภอทำให้สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนกลางซึ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!