จ.แพร่ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ ครั้งที่ 3 จัดตามวัดที่กำหนดเป็นสถานที่ประกอบพิธีในแต่ละอำเภออย่างพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2563เวลา 10.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติ    และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จะจัดทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 รวม 5 ครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ                และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับพิธีในวันนี้ มีหน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ดังนี้ สำนักงานจังหวัดแพร่ ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ,สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่, สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ชลประทานจังหวัดแพร่ ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ,ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ ,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร ,สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ,สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ,สำนักงานคลังจังหวัดแพร่, สรรพากรพื้นที่แพร่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่

โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 กำหนดจัดในวันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และวัดประจำเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดแพร่


สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!