ผลการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ โดยสมาคมวิทยาศาสตร์-อพวช.

จากการได้เหรียญทองระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งระดับประเทศ ณ อิมแพคชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี วันที่ 18-19 พย 2563

ผลการแข่งขัน ทีมจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยส่งโครงงานเข้าประกวด เรื่อง ถุงมือแปลภาษามือ (Sign it loud)

ทีมพัฒนาโครงงานได้แก่
1. เด็กชายปริยะ เปรมอุทัย
2. เด็กชายปราน แดงสกุล
3. เด็กชายนรภัทร พรหมบุตร

ทั้งหมดเป็นนักเรียนจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูที่ปรึกษา คือ
ม สรพงษ์ สมสอน
ม สัญญา ฉอ้อนโฉม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!