(มีคลิป) ผบ.ฉก.ร.7 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ ณ ต.ปางหมู

เมื่อ 25 (09:00) พ.ย. 63 พ.อ. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ฉก.ร.7 พร้อมคณะ ฝอ.ฉก.ร.7 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ ณ บ.ในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบปะประสานการปฏิบัติกับฝ่ายปกครองอำเภอเมือง และโดยได้มอบนโยบาย/ข้อสั่งการ เน้นย้ำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) รายละเอียดดังนี้

1. ให้เข้มงวดการผ่านเข้า – ออกศูนย์พักพิง และการลักลอบอ้อมผ่านจุดตรวจ
2. ชะลอ หรือ งดการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ที่มีความเสี่ยงจากการรวมกลุ่ม
3. องค์กร NGO ชะลอการดำเนินกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
4. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งจากภายในและภายนอกที่จะนำเข้าสู่ศูนย์พักพิงฯ

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น