(มีคลิป) จิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

รองผู้ว่า ฯ ลำปาง นำประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทำความดีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำทีมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสานพลังกับองค์กรภาคเอกชนในจังหวัด¬ลำปาง นำกลุ่มพลังมวลชนจากกว่า 40 ชุมชน ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง รวมกว่า 600 คน แต่งกายด้วยชุดพระราชทานร่วมเป็นจิตอาสาสานต่อปณิธานความดี “ทำดี เริ่มได้ที่ใจเรา” ช่วยกันนำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบชุดลงพื้นที่พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเพื่ออุทิศน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือ วันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2563 โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกายและวาจา บำเพ็ญประโยชน์ปรับแต่งภูมิทัศน์และพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองกระทิง ในเขตท้องที่ตำบลบ่อแฮ้ว ทั้งช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย เศษหิน ดิน ทราย กำจัดวัชพืช ตัดตกแต่งกิ่งไม้ รวมไปถึงทำการเก็บกวาดเช็ดถูบริเวณศาลาที่พักตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อให้เป็นที่น่าชื่นชมแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนที่จะได้เดินทางเข้ามาแวะพักผ่อน

สำหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว จังหวัดลำปาง ได้ร่วมประสานกับหลายหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมในการร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้ ยังเพื่อเป็นกิจกรรมในการสานพลังแห่งความดีร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นมหากุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปาง ได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของทั้งสองพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยังเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อการเดินหน้าต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และวาระจังหวัด “ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข สุขทุกด้าน” โดยเพื่อให้การทำกิจกรรมได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานต่อเนื่อง ในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด รณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดลำปาง ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะได้ช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อย รวมทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด อันจะนำประชาชนไปสู่การดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น