จังหวัดน่าน ประกอบพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563       

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน ศรีสวีสดิ์วิทยาคาร  ตำบลดู่ใต้  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย โดยมี ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  กล่าวรายงาน และมี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จำนวนกว่า 1,635  คน เข้าร่วมพิธี

โดยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ขณะที่เหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ล่อแหลม อันตราย ประเทศตะวันตกหลายประเทศเฝ้ามองประเทศไทย ด้วยสายตาที่ปรารถนาจะเข้าครอบครอง ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีกำลังทหารอย่างเพียงพอ แก่การรักษาเอกราช หากมิได้แก้ไขสถานการณ์อาจสูญเสียสิ่งที่เราหวงแหน คือ แผ่นดินไทย พระองค์ทรงมองเห็นการไกล จึงทรงเร่งปลุกใจคนไทยทั้งชาติ ให้สำนึกในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงสถานปณาการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 จึงเป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์เป็นองค์พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย พระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์เพื่ออบรมจิตใจเยาวชนให้กล้าหาญ อดทน เข้มแข็ง สมเป็นลูกผู้ชาย และให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม ในยามบ้านเมืองคับขัน “ลูกเสือ” อาจทำหน้าที่ช่วยเหลือหรือปฏิบัติการป้องกันประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราได้ และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เสมอภาคทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งทหารเข้าร่วมสงคราม จนพระองค์ได้ถูก ขนานนามว่า ’’ สมเด็จมหาธีรราชเจ้า ’’ พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ชาวไทย จึงถือว่าเป็นวันมหาธีรราชเจ้า

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  กล่าวโอวาส แก่ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่ง เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย ขอให้ลูกเสือ เนตรนารี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น