รัฐบาลญี่ปุ่น ไฟเขียวให้ประชาชนสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ฟรี ภายในครึ่งปีแรกของปี 2021

รัฐบาลญี่ปุ่นไฟเขียวให้ประชาชนสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังรับผิดชอบถ้าหากมีผลข้างเคียงกับร่างกายของชาวญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นไฟเขียวร่างกฎหมายที่จะทำให้ประชาชนของญี่ปุ่นทุกคนได้รับวัคซีน COVID-19 ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อที่จะรับมือกับการแพร่ระบาด ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในขณะนี้ และหลังจากร่างนี้ผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นยังคาดว่าเมื่อได้รับวัคซีนนี้ทันทีคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้พลเมืองรีบมาฉีดวัคซีนดังกล่าว

งบประมาณดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 670,000 ล้านเยน เพื่อที่จะครอบคลุมประชากรทั้งหมดกว่า 126 ล้านคนของญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นได้สั่งวัคซีนทั้งหมดเผื่อขาดแคลนถึงเทียบได้กับ 145 ล้านคน ซึ่งมีการคาดเดาว่ารัฐบาลอาจเผื่อไว้สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นบางส่วน

ญี่ปุ่นนั้นได้ทำข้อตกลงกับบริษัท ยาไม่ว่าจะเป็น Pfizer และ AstraZeneca รวมไปถึง Moderna ที่ผลทดสอบของวัคซีนของ 3 บริษัทนั้นมีผลในการทดสอบเป็นบวกเกิน 70%

แต่รัฐบาลญี่ปุ่นก็อนุญาตให้ประชาชนแต่ละคนสามารถที่จะปฏิเสธวัคซีนได้ถ้าหากไม่ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่ได้รับการอนุมัติวัคซีนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในญี่ปุ่น นอกจากนี้ในกรณีที่การฉีดวัคซีนก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง กฎหมายฉบับดังกล่าวยังได้ระบุว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเงินบำนาญสำหรับทุพพลภาพอีกด้วย

รัฐบาลคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2021

ข้อมูล brandinside.asia

ร่วมแสดงความคิดเห็น