โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี แจ้งการหยุดเรียนช่วงสถานการณ์โควิด -19 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครอง ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง โรงเรียนวัดเวฬุวันตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนจึงแจ้ง หยุดเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทุกชั้นเรียน) ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2563 และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563


ในการนี้ทางโรงเรียนวัดเวฬุวัน ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ให้ดูแล และป้องกันตัวเองในระหว่างหยุดเรียน โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง

ร่วมแสดงความคิดเห็น