พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน กองบิน 41

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศทหาร โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องผู้บังคับการกองบิน 41

ในการนี้ มีนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศ จำนวน 7 คน โดยเป็นว่าที่นาวาอากาศโท จำนวน 1 คน, เป็นว่าที่นาวาอากาศตรี จำนวน 1 คน, เป็นว่าที่เรืออากาศเอก จำนวน 1 คน, เป็นว่าที่เรืออากาศเอกหญิง จำนวน 1 คน, เป็นจ่าอากาศเอก จำนวน 1 คน และเป็นจ่าอากาศตรี จำนวน 2 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น