แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ คณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น