ผู้ว่าฯลำพูน นำชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบการ ป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื้อไวรัสโควิด 19 เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด

ที่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ระดับจังหวัดประกอบด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน แรงงานจังหวัดลำพูน พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดลำพูน ในมาตรการเร่งด่วนการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน อาทิ การจัดให้มีโรงอาหาร หรือสถานที่รับประทานอาหารร่วมกันของพนักงาน เจ้าหน้า หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อ รวมถึงการจัดสถานที่พักชั่วคราวของแรงงาน ให้มีการควบคุมตามมาตรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19
ทั้งนี้ ในส่วนของสถานประกอบกิจการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน ประกอบกิจการ ผลิตโรงงานอาหารสัตว์ ได้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยให้พนักงานและผู้มาติดต่อ มีการตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าพื้นที่ มีการจัดเจลล้างมือ ภายในบริเวณโรงงาน การจัดเวลาเดินเข้าทำงาน และบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัด จึงมีการควบคุมพนักงานขับรถทุกคน ให้จัดทำบันทึกการเดินทาง และตรวจวัดไข้ทุกครั้ง ในส่วน การนั่งรับประทานอาหาร ได้มีการจัดโซน ที่นั่ง ให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร ตามมาตรการป้องกันในการเว้นระยะห่าง พร้อมขอความร่วมมือให้พนักงานปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน และแนวทางของจังหวัดอย่างเคร่งครัด พร้อมการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนัก ถึงการแพร่ระบาด เกิดการตื่นตัวและร่วมป้องกันและปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 อีกด้วย โดยสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 จังหวัดลำพูน ไม่พบผู้ติดเชื้อ เป็นเวลา 261 วัน ยอดผู้ติดเชื้อยังสะสม อยู่ที่ 4 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น