น่าน ผลการนับคะแนน นายก อบจ.น่าน อย่างไม่เป็นทางการ

เมื่อเวลา 22.00 น. ผลการนับคะแนน นายกส่วนจังหวัดน่าน ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ไป 60 เปอร์เซ็น
1. นายนพรัตน์ ถาวงศ์ เบอร์ 3 ได้ 66,152 คะแนน
2. นายพิชิต โมกศรี เบอร์ 1 ได้ 44,797 คะแนน
3. นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ เบอร์ 4 ได้ 30,914 คะแนน
4. นายโสภณ ศรีมาเหล็ก เบอร์ 2 ได้ 19,959 คะแนน
5. นายธนโชติ ยั่งชยุตพงศ์ เบอร์ 5 ได้ 1,261 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น