ผลคะแนน อบจ.ลำปาง 30 เขต ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือก และขอเป็นกำลังกับผู้ที่พ่ายแพ้ในครั้งนี้ด้วย

ผลคะแนนมีดังนี้เขต อ.เมืองลำปาง ทั้งหมด 9 เขต ประกอบด้วยเขต 1 นายบุญธฤต ธนะสุวัตถ์ ได้ 4,974 คะแนน แย่งพื้นที่เดิมของนายไพศาล ชรากร ส.อบจ.คนเก่าคะแนนขาดลอย เขต 2 นายอำนวย วรญานกุล หน้าเดิม ได้ 3,711 คะแนน เขต 3 หน้าเดิม นายวสันต์ อุณหเลขจิตร ได้ 4,734 คะแนน เขต 4 นายถาวร บุปผาเจริญ กอดเก้าอี้ไว้แน่น ได้ 5,848 คะแนน เขต 5 นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ ได้ 4,821 คะแนน สามารถยึดพื้นที่เดิมของนายณรงค์ พินธิสืบ อดีต ส.อบจ. เขต 6 นางสายฝน โนปิง ได้คะแนน 7,051 คะแนน เขต 7 นายประสิทธิ์ เตชะปลูก กอดเก้าอี้ไว้แน่นเช่นกัน ได้ 9,215 คะแนน เขต 8 หน้าใหม่ ร.ต.ท.วิลาศ จันทร์ทา ได้ 4,664 คะแนน สามารถแย่งพื้นที่เดิมนายวิเชียร เรืองบุญมา อดีต ส.อบจ. และ เขต 9 ตกเป็นของ นายนิกร ธรรมลังกา ได้ 10,563 คะแนน มีลงสมัครเพียงคนเดียว
พื้นที่ อ.งาว รวม 2 เขต เขต 1 นายธีรพล ศรีวงษ์ ได้คะแนน 6,980 คะแนน และเขต 2 นายสมคิด จิตปลื้ม ได้คะแนน 5,801 คะแนน นำห่างจากคู่แข่งเพียง 70 คะแนน มีลุ้นแบบเสียว
อ.วังเหนือ 2 เขต เขต 1 นางสุปราณี เกิดมูล สามารถยึดพื้นที่เดิมไว้ได้คะแนน 10,472 คะแนน เขต 2 นายชาตรี พิทยาธำรง ได้ 6,325 คะแนน
อ.ห้างฉัตร 2 เขต เขต 1 นายบุญเชิด พรมศร ไม่สมารถรั้งพื้นที่เดิมไว้ได้โดยนายประหยัด แลสันกลาง คว้าชัยได้คะแนน 7,272 คะแนน นำห่างกว่า 2 พันคะแนน เขต 2 นายบุญเนตร เตชะอุ่น ได้ 7,895 คะแนน คนเดิม
อ.เกาะคา 3 เขต เขต 1 นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม ได้ 4,947 คะแนน ได้ตำแหน่งไปตามฝัน เขต 2 นายพิเชษฐ์ ทินอยู่ หน้าเดิมเพราะมีลงเพียงคนเดียวได้ 8,700 คะแนน และเขต 3 นายมิตร ธรรมวงศ์ ได้ 8,435 คะแนน เพราะไร้คู่แข่ง

อ.เถิน 2 เขต เขต 1 นางศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว ได้ตำแหน่งไปด้วยคะแนน 5,967 คะแนน และ เขต 2 ร.ต.อ. พชร ไชยวงค์ ได้คะแนน 5,914 ทำให้นายเดชทวี ศรีวิชัย ส.อบจ.คนเก่า ตกเก้าอี้ไปอย่างน่าเสียดาย
อ.แจ้ห่ม 2 เขต เขต 1 นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ หน้าใหม่แย่งพื้นที่เดิมของนายสมบูรณ์ รูปสะอาด ไปได้ คะแนน 4,924 ต่อ 4,372 คะแนน เขต 2 นายพงษ์พันธ์ กุญชร ได้คะแนน 4,637 คะแนน
อ.แม่ทะ 2 เขต เขต 1 นายบุญเลิศ แสนเทพ คนหน้าเดิมกับคะแนนไม่มีคู่แข่ง 13,038 คะแนน เขต 2 นายชาญณรงค์ มาเรียน ได้ 4,780 คะแนน อดีต ส.อบจ.หน้าเก่าคือนายคมสัน จิตรมั่น
อ.แม่เมาะ 2 เขต เขต 1 นางธยานี ศรีโรจนกุล ได้ 2,974 คะแนน เขต 2 นายธรรมการ ชุมศรี หน้าเดิมได้ 5,085 คะแนน
อำเภอที่มีการแข่งขันกันเพียงเขตเดียวมี อ.เสริมงาม ซึ่งผู้ชนะคือ นายเชน ปานสังข์ ส.อบจ.คนเดิม ได้ 7,997 คะแนน ส่วนที่ อ.แม่พริก พ.ต.ท.พิมล คงทอง ส.อบจ.หน้าเก่า ได้ 2,724 คะแนน ในพื้นที่ อ.สบปราบ ได้หน้าเดิม นายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ คะแนน 4,370 คะแนน และพื้นที่ อ.เมืองปาน นายกฤศน์วัต ประสาน ลูกชายอดีตประธานสภา อบจ. พิษณุพล ประสาน คะแนนนำโด่ง 8,924 คะแนน
อย่างไรก็ดีสำหรับผลคะแนนทั้งนายก อบจ.และส.อบจ.นั้นต้องรอประกาศรับรองจาก กกต.จังหวัดลำปาง อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น