สรุปยอด จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แยกตามจังหวัด ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2563 (เวลา 16.00 น.)

ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แยกตามจังหวัด
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคแต่ละจังหวัด

*** ข้อมูลล่าสุดวันที่ 26 ธ.ค. 63 ณ เวลา 16.00 น.***

ร่วมแสดงความคิดเห็น