ปลัดอำเภอปางมะผ้า ออกตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินการของการตั้งด่านชุมชน จุดตรวจจุดสกัด บริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการอำนวยการของนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า ได้สั่งการให้นายรุ่งเรือง ปัญญาละ ปลัดอำเภอ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการของการตั้งด่านชุมชนเพื่อเป็นจุดตรวจจุดสกัดและจุดคัดกรองโรค COVID-19 รวมถึงเป็นการบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ โดยได้ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานจุดตรวจต่าง ๆ ได้แก่

  • จุดตรวจบ้านถ้ำลอด/แหล่งท่องเที่ยวบ้านถ้ำลอด และจุดตรวจบ้านจ่าโบ่/แหล่งท่องเที่ยวบ้านจ่าโบ่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ทั้งนี้แต่ละจุดตรวจและร้านค้าร้านบริการต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือในการคัดกรองนักท่องเที่ยว โดยการให้สวมหน้ากากอนามัย/การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล/และการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ ทั้งนี้แต่ละจุดตรวจ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร อสม. สับเปลี่ยนหมุนเวียนในการร่วมปฏิบัติหน้าที่
  • จุดตรวจ/จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ซึ่งเป็นจุดที่บริการประชาชนในถนนสายรองที่จะเข้าพื้นที่ตำบลนาปู่ป้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น