โรงเรียน​เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ประกาศปิดเรียนด้วย​เหตุ​พิเศษ​

โรงเรียน​เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ประกาศปิดเรียนด้วย​เหตุ​พิเศษ​ เนื่องจากสถานการณ์​โควิค 19 ท่านผู้ปกครองและ นักเรียนสามารถติดตามข่าวสาร และเรียนออนไลน์ ตามประกาศของโรงเรียนได้ทางช่องทาง
โซเชียลมีเดีย ของโรงเรียน โดยได้มีประกาศจากโรงเรียน​เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ดังนี้

  1. เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียน​เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จะปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2563 เปิดเรียนตามปกติ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  2. เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการสื่อสารกับทางโรงเรียน    ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ไปกลับทุกท่าน ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากคุณครูผู้สอนและคุณครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด    ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนหอพักทุกท่านส่งนักเรียนเข้าหอพักพร้อมกักตัว 14 วัน ภายในบริเวณโรงเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนจากคุณครูผู้สอนและคุณครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น